home     toc     news     email     Linki    
Ostatnia zmiana: 16-01-2007 9:56
Okres międzywojenny 1918-39.
Odznaka Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie.

Koszary wzniesione w byłym Obozie Zabałkańskim, do 1929 roku były wykorzystywane przez II Batalion CKM. Od 15 października tego roku garnizon różański zyskał na "znaczeniu", od tego dnia zaczęto szkolić tu żołnierzy Kursu Unitarnego przy Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie. Różańskie koszary stają się ważnym ogniwem w kształceniu nowej kadry oficerskiej odrodzonej II Rzeczypospolitej. Dowództwo Kursu powierzono p.pułk. Karolowi Świniarskiemu (był on wcześniej dowódcą 2 Baonu Ciężkich Karabinów Maszynowych). Kurs Unitarny zajął w koszarach pomieszczenia zlikwidowanego 2 Baonu C.K.M.. Przeprowadzono gruntowny remont sal w "czerwonym" - ceglanym koszarowcu dla kilkuset słuchaczy Kursu. Żołnierzy podzielono na trzy kompanie: dziewiątą (d-ca kompanii kpt. Feliks Malak), dziesiątą (d-ca kompanii kpt. Stefan Marcinkiewicz) i jedenastą (d-ca kompanii kpt. Bolesław Zarębski). W czasie trwania Kursu Unitarnego, kolejne roczniki biorą udział w budowie wodociągu (na terenie koszar) i strzelnicy na 300 metrów. Zorganizowano bibliotekę, kino, chór, orkiestrę. Występy tych ostatnich często uświetniają uroczystości w Koszarach i w Różanie. Podchorążowie mogą "wyżyć" się w swoich zainteresowaniach. Ponieważ w szkoleniu przyszłych oficerów kładziono duży nacisk na zajęcia sportowe, pobudowano strzelnicę sportową (dla broni małokalibrowej i krótkiej), korty tenisowe, boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę. W tym też czasie powstaje nad Narwią przystań z hangarem na łodzie i kajaki - niektórzy z podchorążych już w cywilu zdobyli patent sternika i żeglarza... Zimą, na kilkutygodniowych turnusach w górach, podchorążowie zdobywali "szlify" narciarzy i walczyli skutecznie o odznaki sprawności P.Z.N.

Po zaliczonym rocznym Kursie Unitarnym, żołnierze trafiają na dwa lata do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowie - Komorowie. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminów, otrzymują Patent Oficerski i stopień podporucznika.

Również w 1929 roku, do Różana przeniesiony zostaje jeszcze Kurs Podchorążych Ośrodka Wyszkolenia Rezerw Piechoty. Koszary, place ćwiczeń i strzelnice tętnią życiem... Z absolwentów tego kursu oraz przy ich udziale zostały zmobilizowane rezerwowe pułki piechoty, które wzięły czynny udział w walkach obronnych nad Narwią.
Plan koszar z czasów międzywojennych.

Legenda:
- cmentarz przykoszarowy.
- budynki mieszkalne podoficerów służby stałej.
- bloki oficerskie.
- bloki oficerskie w budowie (nie oddane do użytku przed IX 1939).
- leśniczówka.
- kasyno podoficerskie.
- kort tenisowy.
- studnia głębinowa.
- "maneż" - plac do nauki jazdy konnej.
- parkan.
- drogi polne.
- drogi utwardzone.
- sosny 40-50 letnie.
- dęby ok. 150 letnie.Materiały:
  • Roczniki 1992 - 2000 "Rzeczpospolita Podchorążacka" kwartalnik Koła Przyjaciół S.P.P. w Ostrowi Maz.
  • J.Kovar "Od Różan do Kampinosu"
  • J.Sowa "Z tornistrem dookoła polski" w: Rzeczpospolita Podchorążacka 1935.
  • C.Richard "Historia jednego marszu" w: Rzeczpospolita Podchorążacka 1936.
  • B.G."Z zapisków podchorążego" w: Rzeczpospolita Podchorążacka Londyn 1971.
  • J.Kovar "XIII promocja S.P.P. ...." w: Rzeczpospolita Podchorążacka Londyn 1973.
  • "Księga pamiątkowa 1830 - 1930 ; szkice z dziejów Szkól Piechoty Polskiej" Ostrów - Komorowo 1930.
  • R.Gordon "Kronika III batalionu.

Roshan Bridgehead


Fortification de Rozan


Festung Rozan


Le fortificazioni di Rozan
Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Różan

kopiowanie filmów 8mm ze szpul wszystkie mozliwe jakości przegrywanie filmów 8mm warszawa pprzegrywamy filmy szpulowe 8mm oraz je naprawiamy - studio tatuażu Poznań - system do liczenia nadgodzin - kancelaria ultimatum opinie - klej do papieru pionki© Wiesław Łaskarzewski 2001-2010, projekt i wykonanie WiTEK.